Dokumentation från nätverket för återföring 19 oktober

Nätverksmötet samlade 40 kommunala och nationella aktörer för en workshop i Länsstyrelsen Västra Götalands lokaler i Göteborg.

Målet var att utbyta erfarenheter och se möjligheter till samverkan i frågor eller projekt kopplade till små avlopp och kretslopp.

Sammanställd dokumentation från träffen.

Inbjudan och program: Kretsloppsanpassning små avlopp - utbyte av kunskap och erfarenheter mellan kommuner och nationella aktörer, Göteborg den, 19 oktober 2011

Presentationer från dagen
Du får presentationen som pdf när du klickar på länken

Introduktion, övningar och summering av dagen
Mats Johansson, Avloppsguiden/Ecoloop - moderator

HaVs arbete med små avlopp och kretslopp samt LOVA-bidrag
Maria Hübinette, HaV

Pågående kretsloppsprojekt i Halmstad
Camilla Ståhlberg, Miljöförvaltningen Halmstad kommun

Stenungsund –vi vill starta arbetet med kretslopp
Sara Ejvegård, Miljöförvaltningen Stenungssund

Kretsloppspolicy för små avlopp –nuläge i Kungsbacka
Bodil Forsberg, Miljökontoret Kungsbacka

Kretslopp i Tanum - nuläge och utmaningar
Andreas Roos, Miljöförvaltningen Tanum

Handbok för små avlopp och kretslopp – information om pågående projekt
Jane Hjelmqvist, CIT Urban Water Management