Dialogmöte med branschaktörer inom små avlopp 25 oktober 2011

Den 25 oktober hölls två dialogmöten med branschaktörer inom små avlopp i Näringslivets hus i Stockholm.

  1. Informations- och dialogmöte – Branschaktörer små avlopp
  2. Dialogmöte om utbildningskrav för entreprenörer och projektörer

1. Informations- och dialogmöte – Branschaktörer små avlopp

På mötet i Näringslivets hus i Stockholm möttes 40 aktörer som representerade tillverkare, entreprenörer, HaV, LRF, JTI, KTH och konsulter.

Anteckningar från mötet

Inbjudan och program för mötet

Presentationer

Inledning och dagordning för mötet
Mats Johansson, Kunskapscentrum Små Avlopp/ Avloppsguiden 

Presentation av Aktionsgruppen Små Avlopp
Hampe Mobärg, Maskinentreprenörerna

Om Kunskapscentrum små avlopp, uppdrag och aktiviteter
Ola Palm, Kunskapscentrum Små Avlopp/ JTI

Nuläget i projektet om Frivillig certifiering – nystartat projekt i Kunskapscentrums regi
Ida Sylwan, Kunskapscentrum Små Avlopp/ JTI

Teknikfaktablad om små avlopp – nystartat projekt i Kunskapscentrums regi
Marika Palmer Rivera, Kunskapscentrum Små Avlopp/ Avloppsguiden

Resultat från Behovsanalys - framtida utveckling av små avlopp
Mats Johansson & Ola Palm

2. Dialogmöte om utbildningskrav för entreprenörer och projektörer

Medverkande aktörer representerade myndigheter, teknikleverantörer, branschorganisation och andra experter.

Anteckningar från mötet

Inbjudan och dagordning för mötet