Allmänt

Frivillig certifiering startar 2014

Kunskapscentrum Små Avlopp arbetar med att ta fram ett koncept för frivillig certifiering av produkter för små avlopp, P-märkning. Ida Sylwan, biträdande forskare på JTI, berättar mer: En P-märkt produkt uppfyller vissa kravTill skilln...

Checklistor för kontroll av minireningsverk publiceras inom kort

Ida Sylwan på JTI håller just nu på att slutföra projektet ”Metodik för funktionskontroll av avloppsanläggningar med definierat utlopp”. Rapporten består av ett antal checklistor för att kontrollera olika funktioner i en avloppsanläggnin...