Frivillig certifiering startar 2014

P_bla.jpgKunskapscentrum Små Avlopp arbetar med att ta fram ett koncept för frivillig certifiering av produkter för små avlopp, P-märkning. Ida Sylwan, biträdande forskare på JTI, berättar mer:

En P-märkt produkt uppfyller vissa krav
Till skillnad från CE-märket, som är ett sätt att deklarera uppgifter om produkten, kommer den frivilliga certifieringen att innebära att produkten ska uppfylla vissa krav. För den produkt som är P-märkt ska det vara tydligt att den uppfyller antingen hög eller normal skyddsnivå vad gäller rening. Dessutom ska tillverkarens användarinstruktioner och serviceorganisation granskas innan produkten blir certifierad.

Alla produkter och markbaserade anläggningar ska omfattas
Alla förtillverkade produkter för avloppsrening ska kunna P-märkas och målet är att även platsbyggda markbaserade anläggningar ska kunna certifieras.

SP är utfärdare av märkningen
Produktleverantörer beställer P-märkningen från SP- Sveriges Tekniska forskningsinstitut, som granskar det underlag som finns om produkten. Resultat från CE-märkning kan användas som en del i underlaget för P-märkningen. JTI, med flera, kan ta fram underlag i form av provning av produkter som inte har möjlighet att CE-märkas, t ex en del innovativa produkter.

P-märkning kommer att vara frivilligt och CE-märkning obligatoriskt
Från och med den 1 juli 2013 måste alla tillverkare eller återförsäljare ha CE-märkt de produkter som de säljer, förutsatt att produkterna är möjliga att CE-märka enligt EU-gemensamma standarder. P-märkning kommer dock aldrig att bli ett krav/obligatoriskt, endast CE-märkning får krävas.

P-märket visar kvalitet tydligare än CE-märkningen
En produkt som är CE-märkt har klarat täthets- och hållfasthetsprov, men när det gäller renings-prestanda så får konsumenten titta på protokollet över vad produkten uppnått i testerna. Inte heller den viktiga serviceorganisationen runt exempelvis ett minireningsverk, eller skötselinstruktionernas kvalitet är något som CE-märket berör. P-märket gör det tydligare vilken reningsgrad produkten uppnår och att funktionen kan upprätthållas över en längre tid.

Certifieringen startar under 2014
Just nu håller JTI på att ta fram regler för märkningen och därefter ska förslaget ut på remiss till branschrepresentanter och miljökontor.  Ida Sylwan räknar med att P-märkningen kan köras igång under 2014.

Bör leda till förenkling för alla i branschen
Det blir tydligare för konsumenten vad produkten klarar och vad de får för pengarna. Kommunerna kan minska sin handläggningstid om den sökande valt en P-märkt produkt eftersom det gjorts en oberoende granskning av testresultat och prestanda. För tillverkarna kan det bli en konkurrensfördel med P-märke på sina produkter och kanske kan det bli lättare att sälja nödvändiga serviceavtal, något som idag kan vara svårt för tillverkare att motivera kunderna att köpa, avslutar Ida Sylwan.


Kommentarer (0)

Skriv en kommentar
* Namn:
* E-post:
(visas ej)
Svarsmeddelande:
Godkänn avisering:
Hemsida:
* Säkerhetskod:
Security Image Generera ny kod
Kopiera siffror och bokstäver från säkerhetskoden ovan:
* Meddelande: