Checklistor för kontroll av minireningsverk publiceras inom kort

ida_sylwan.jpgIda Sylwan på JTI håller just nu på att slutföra projektet ”Metodik för funktionskontroll av avloppsanläggningar med definierat utlopp”. Rapporten består av ett antal checklistor för att kontrollera olika funktioner i en avloppsanläggning, det finns en checklista för slamavskiljningsfunktionen, en för kemfällning, etc. 

"- En avloppsanläggning  fungerar ofta dåligt, om den inte sköts, men många produkter har en väldokumenterad funktion och har därför möjligheten att ge en bra rening. Tanken är att miljöinspektörer och fastighetsägare ska kunna använda checklistorna för att bedöma om anläggningen fungerar som den ska ” säger Ida Sylwan.

Projektet har pågått sedan våren 2011 och har involverat tillverkare, miljöinspektörer och fastighetsägare. Ett möte har hållits med ett antal tillverkare och den mest brännande frågan på mötet var hur omfattande provtagning som bör krävas. Vissa hävdar att om verket är CE-märkt och sköts korrekt så minskar behovet av provtagning, medan andra tillverkare menar att provtagning är det enda sättet att bli helt säker på att reningsverket fungerar optimalt. En tänkbar framtida vidareutveckling av projektet skulle kunna vara rekommendationer för provtagning. I dagsläget får kommunerna bedöma behovet av provtagning.

Kunskapscentrums rapport kommer att kompletteras av det projekt som pågår i Vara kommun, ”Myndighetens roll för att säkra funktionen hos minireningsverk”. I denna rapport ges förslag på hur kommunen kan utforma ansökningar, villkor och beslut och hur man kan bedriva tillsyn på minireningsverk.

Ida Sylwan tycker att det varit intressant att se skillnaden mellan de rekommendationer olika tillverkare ger, t ex gällande tidsintervall för kontroll och hur mycket fastighetsägaren bör kunna sköta själv. Rapporten kommer att publiceras under senare delen av hösten och Ida hoppas att den kan bidra till mer enhetliga rekommendationer från tillverkarna och vara ett stöd för miljöinspektörerna vid tillståndsgivning och tillsyn.
 
För mer information, kontakta ida.sylwan@jti.se


Kommentarer (0)

Skriv en kommentar
* Namn:
* E-post:
(visas ej)
Svarsmeddelande:
Godkänn avisering:
Hemsida:
* Säkerhetskod:
Security Image Generera ny kod
Kopiera siffror och bokstäver från säkerhetskoden ovan:
* Meddelande: